menu

Zaproszenie

prof. Ewa Mojs foto

Szanowni Państwo,

Rodzimy się z emocjami. Emocje niosą ze sobą ważne informacje, tworzą nas, określają to, kim jesteśmy i kim się stajemy, wpływają na nasze postrzeganie i odczuwanie świata. Emocje w znacznym stopniu oddziałują na to, jak się komunikujemy i nawiązujemy relacje ze sobą i z innymi.

Świadomość, ekspresja, regulacja emocji stanowią ważne elementy procesu terapeutycznego. W psychoterapii, w jej różnych podejściach, podejmowane są działania ukierunkowane na te właśnie aspekty, aby finalnie doprowadzić do zintegrowania emocji, procesów poznawczych i zachowania.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszamy Państwa do udziału w II Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Emocje w języku, poznaniu, doświadczeniu i terapii", która odbędzie się w dniach 25-26.03.2021, poświęconej teorii i praktyce psychoterapii. Jako wykładowców zaprosiliśmy przedstawicieli nauki, jak również praktyków, pracujących na co dzień, w gabinecie z pacjentem, w podejściach i paradygmatach. Nadrzędnym kluczem wyboru tematów konferencji są emocje, ich kształtowanie, proces, świadomość, ekspresja.

Tematy związane z emocjami będą podejmowane podczas dwóch dni konferencji. Integralną częścią jej programu, tak jak dwa lata temu, staną się również warsztaty, zaproponowane przez praktyków psychoterapii. Serdecznie zapraszamy do udziału. Wydaje się, że w obecnym, trudnym czasie, namysł nad emocjami, debata i rozmowa o emocjach stały się szczególnie ważne. Ich rozpoznanie i nazwanie umożliwi pełne i dojrzałe ich przeżywanie, pozwoli na uświadomienie sobie związanych z nimi zachowań oraz rozwiązanie kryzysowych sytuacji i odnajdywanie sensu w spotykających nas doświadczeniach.

Zapraszamy gorąco do Poznania
Prof. dr hab. Ewa Mojs

Patronat

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Organizator

  • Organizator: Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
    Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat Naukowy

  • Konsultant Krajowy ds. psychoterapii dzieci i młodzieży
    prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
aktualizacja: 2021-01-16