menu

Program

czwartek, 25.03.2021 r.

09.00-09.15
Otwarcie Konferencji i wprowadzenie
prof. dr hab. Ewa Mojs
 
Wykłady Gości Honorowych
09.15-09.45
Emocjonalne pejzaże kultury i literatury
prof. UAM dr hab. Leszek Teusz
09.45-10.15
Emocje a rozwój zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
prof. dr hab. Agnieszka Słopień
 
Biologiczne podstawy psychoterapii
10.30-10.55
Emocje od kuchni - wpływ czynników biologicznych na ekspresje i modyfikacje zachowań przez system emocjonalny
dr hab. Rafał W. Wójciak
10.55-11.20
Praca nad emocjami w psychoterapii, zmiana doświadczenia czy zmiana biologiczna?
prof. dr hab. Ewa Mojs
11.20-11.40
Lęk w zaburzeniach neurorozwojowych i patologii osobowości - studium przypadku
dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska, dr n. o zdr. Iwona Palicka
11.40-12.00
Dyskusja
12.00-12.15
Przerwa
 
Terapia emocji - podejścia i paradygmaty cz. 1
12.15-12.35
Emocje w dentystyce, psychoterapia dziecka
Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
12.35-13.00
Leczenie chorób afektywnych - zaburzeń ekstremalnych emocji
prof. dr hab. Janusz Rybakowski
13.00-13.30
Lęk a dysfunkcje seksualne- studium przypadku
mgr Agnieszka Juszczyk-Mirek
13.30-13.45
Dyskusja
 
Terapia emocji cz. 2
13.45-14.15
Gniew w jednostce - rodzinie - społeczeństwie. Perspektywa systemowa
prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
14.15-14.45
Interwencje systemowe w rodzinie. Trudne emocje
dr Grażyna Teusz
14.45-15.00
Dyskusja
15.00-15.15
Zakończenie 1 dnia konferencji

piątek, 26.03.2021 r.

 
Psychoterapia cz. 3
09.00-09.30
Terapia Schematów Emocjonalnych
prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
09.30-10.00
Para skoncentrowana na emocjach - o terapii skoncentrowanej na emocjach w terapii par
dr n. med. Marta Czarnecka-Iwańczuk
10.30-11.00
Emocje jako pochodna stylu więzi - tworzenie relacji terapeutycznej w psychoterapii nastolatka
dr Zbigniew Wajda
11.00-11.15
Dyskusja
11.15-11.30
Przerwa
 
Psychoterapia cz. 4
11.30-12.00
Regulacja emocji w Terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT
Joanna Zapała
12.00-12.30
Emocje behawiorysty: o roli emocji we współczesnych terapiach poznawczo-behawioralnych
Prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć
12.30-13.00
Moc słowa w terapii narracyjnej i każdej innej
dr Małgorzata Talarczyk
13.00-13.30
Lalki - zabawki, wsparcie w rozwoju emocjonalnym dziecka
Dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak, mgr Anna Wojewoda
13.30-13.45
Dyskusja
 
Terapia pedagogiczna
13.45-14.15
Edukacja domowa a świat emocji
Prof. UAM dr hab. Marek Budajczak
14.15-14.45
Dziecięce emocje i szkoła w ujęciu komparatystycznym
Dr Mirosława Cylkowska-Nowak
14.45-15.05
Emocje w uczeniu się w wirtualnej klasie
Dr Grażyna Barabasz
15.05-15.15
Dyskusja
15.15-15.30
Zakończenie części wykładowej
15.45-17.15
Warsztaty
W1
Rozpoznawanie negatywnych wzorców interakcji pomiędzy partnerami
Dr Marta Czarnecka-Iwańczuk
W2
Mądry umysł, radykalna akceptacja i uprawomocnienie czyli Terapia Dialektyczno-Behawioralna DBT w praktyce
Mgr Joanna Zapała
W3
Pułapki emocjonalne, jak chronić się przed przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem
Mgr Maria Skommer
aktualizacja: 2021-03-23