menu

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs - Przewodnicząca
 • dr Grażyna Teusz - wiceprzewodnicząca
 • dr Grażyna Barabasz
 • prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro
 • prof. UAM dr hab. Marek Budajczak
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • dr Marta Czarnecka-Iwańczuk
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć
 • mgr Agnieszka Juszczyk-Mirek
 • dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak
 • prof. UWr dr hab. Andrzej Ładyżyński
 • prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
 • dr n. o zdr. Iwona Palicka
 • prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
 • dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
 • prof. dr hab. Janusz Rybakowski
 • prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
 • mgr Maria Skommer
 • prof. dr hab. Agnieszka Słopień
 • dr Małorzata Talarczyk
 • prof. UAM dr hab. Leszek Teusz
 • dr Zbigniew Wajda
 • dr hab. n. o zdr. Rafał W. Wójciak
 • mgr Joanna Zapała
 • dr hab. Michał Ziarko, prof. UAM

Komitet Organizacyjny

 • mgr Marcin Kuryłło
 • dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak - autorka rysunkowej grafiki konferencyjnej
 • mgr Maria Skommer
 • mgr Natalia Trzeszczyńska
 • dr Katarzyna Warchoł-Biedermann
aktualizacja: 2021-03-23